/
/
תלמוד ירושלמי עברית [#13] בינוני מסכת שבת 1

תלמוד ירושלמי עברית [#13] בינוני מסכת שבת 1

שם מחבר:

תלמוד ירושלמי מהדורת שוטנשטיין – עברית
במשך חמישה דורות של תקופת התלמוד, פרחו בגליל אשר בארץ ישראל חכמים וגאונים אשר כמו חבריהם בבבל, פלפלו דנו והתנצחו בביאור דברי התנאים במשניות, לימודם זה הועלה על הכתב ונאסף בכרכי התלמוד הירושלמי. בתקופה זו חוו חכמי ישראל רדיפות ופוגרומים רבים מצד הרומיים דבר שהקשה רבות על הפצת התורה דאז, אך למרות הכל ובמסירות נפש, להבת התורה המשיכה ובערה בעוז. כל זאת, עד שבשנת שלש מאות חמישים שנה לספירה, למרבה הצער, עלה בידיהם של הרומיים האנטישמים להחריב באכזריות את ישיבות ארץ הקודש וקול התורה נדם.

בשונה ממצבם של חכמי התלמוד הבבלי שיכלו להרחיב ולבאר דבריהם במשך כמאה וחמישים שנה נוספים, המצב והתנאים שהיו לחכמי ישראל בתקופה זו לא איפשרו להם לבאר את תלמודם ולכן התלמוד ירושלמי נשאר חתום במשך דורות, כשרק תלמידי חכמים מיוחדים הצליחו להגיע לנבכי הבנת התלמוד.

כיום, הודות למאמציהם הרבים של צוות תלמידי חכמים מופלגים שהפיקו כבר את הפירוש הנפלא על הש"ס בבלי במהדורת שוטנשטין, הוסר הלוט מעל התלמוד הירושלמי וכעת כל אחד יכול לצלול בים התלמוד הירושלמי כאשר הפירוש הנדיר פותח צוהר נפלא להבנת דברי חכמי תלמוד ארץ ישראל בהבנה טובה ובהירה.

פרויקט זה התקבל ואף אושר בהתלהבות ע"י מנהיגי התורה שבארץ ישראל ובאמריקה, טעמו וראו כי טוב ה'.

103.00

קיים במלאי

מק״ט: DHYSH1
קטגוריה: Talmud Yerushalmi - Schottenstein Hebrew Compact Edition